uniwersytet swps 

fb gora logo v2

Image not available
Image not available

UNIWERSYTET SWPS

Uczelnia, z której jesteśmy dumni

Image not available
Dziekani
Image not available

UNIWERSYTET SWPS

Uczelnia, z której jesteśmy dumni

Image not available

Innowacyjność i nowoczesność

Ciekawi tego, co niesie ze sobą jutro

Nowoczesna infrastruktura i profesjonalne zaplecze badawcze zapewniają studentom i wykładowcom komfortowe warunki rozwoju.

Niezależność myśli i odwaga w działaniu

Jesteśmy dalecy od utartych ścieżek

Uniwersytet SWPS to przestrzeń do inspirującej dyskusji. Nie boimy się trudnych tematów
i nieoczywistych wyborów. Jesteśmy otwarci na nieszablonowe rozwiązania.

Intelektualne partnerstwo

Uczymy się od siebie nawzajem

Partnerskie relacje to podstawa nowoczesnego kształcenia. Nie tylko przekazujemy wiedzę, lecz także odkrywamy ją wspólnie ze studentami.

Mistrzowie w swoich dziedzinach

Tworzymy uczelnię dla najlepszych

Wybitni uczeni, opiniotwórczy eksperci i wpływowi praktycy kształcą kolejne pokolenia kadry naukowej
i przygotowują młodych ludzi do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Nauka to nasza pasja

Dbamy o wysoką jakość badań naukowych

Należymy do grona najaktywniejszych jednostek w kraju. W oparciu o wyniki najnowszych prac badawczych prowadzimy projekty społecznie użyteczne.

Wyznaczyliśmy sobie ambitne zadanie, którego realizacja wymagała trudnych decyzji, nieoczywistych wyborów oraz odwagi przy wytyczaniu nowych ścieżek. Dzięki pasji do zdobywania wiedzy i konsekwencji w zachowaniu najwyższych standardów stworzyliśmy uczelnię na miarę naszych marzeń. Uniwersytet SWPS to nasz wspólny sukces.

Od początku inwestujemy w rozwój nauki. Prowadzimy badania, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. Realizujemy nowoczesny model kształcenia oparty na partnerskich relacjach. Współpracujemy ze środowiskiem kultury, sztuki i biznesu. Nie tylko przekazujemy wiedzę, lecz także odkrywamy ją wspólnie ze studentami. Uniwersytet SWPS to miejsce pracy, nauki, badań i dociekań – to nasze miejsce.

Łączymy badania z dydaktyką na najwyższym poziomie

Wybitni uczeni, opiniotwórczy i wpływowi praktycy kształcą kolejne pokolenia kadry naukowej i przygotowują młodych ludzi do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Nauka to nasza pasja

Dydaktycy z Uniwersytetu SWPS mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego – poniżej wybrane przykłady projektów badawczych naszych naukowców.

Dydaktyka to nasze powołanie

Wybitni wykładowcy chętnie dzielą się ze studentami najnowszą wiedzą. Dostosowują programy studiów do potrzeb studentów i kładą nacisk na doskonalenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

Z podręczników naszych profesorów uczą się studenci w całej Polsce

Wśród autorów można wymienić m.in.: prof. Jana Strelaua i prof. Dariusza Dolińskiego (Psychologia. Podręcznik akademicki), prof. Wiesława Godzica (Media audiowizualne), prof. Wojciecha Burszty (Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny), prof. Witolda Wołodkiewicza (Europa i prawo rzymskie. Szkoła historii europejskiej kultury prawnej), prof. Pawła Boskiego (Kulturalne ramy zachowań społecznych) czy prof. Tomasza Zaleśkiewicza (Psychologia ekonomiczna).

Światowej sławy naukowcy prowadzą wykłady dla naszych studentów

Studenci spotykają najlepszych wykładowców z Polski i zagranicy. Są wśród nich: Bruce Newman – były doradca prezydenta USA, Billa Clintona, sir Patrick Bateson – ojciec współczesnej etologii, Jonathan Haidt – etyk i psycholog społeczny, oraz doktorzy honoris causa SWPS: Robert Cialdini  – ekspert w dziedzinie psychologii marketingu i wywierania wpływu na ludzi, i Philip Zimbardo – światowej sławy psycholog społeczny.

Studenci zdobywają wiedzę w atmosferze zaufania i partnerstwa

Nasi dydaktycy realizują interdyscyplinarne programy studiów w oparciu o nowoczesne metody kształcenia i praktyczne zastosowanie najnowszej wiedzy. W atmosferze zaufania i partnerstwa motywują studentów do odkrywania swoich zdolności i precyzowania przyszłych planów zawodowych. Zachęcają ich do urzeczywistniania naukowych ambicji i wspierają w ubieganiu się o granty na własne projekty badawcze. Współpraca z dydaktykami Uniwersytetu SWPS daje młodym ludziom przestrzeń do niezależnego myślenia i działania.

Mistrzowie nauki kształcą młodych badaczy

Wybitni uczeni z wyjątkowym dorobkiem naukowym razem ze swoimi uczniami prowadzą badania, które mają realny wpływ na rozwój nauki. Wśród kadry są laureaci programu realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej: prof. Leszek Koczanowicz, prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Grzegorz Sędek oraz prof. Bogdan Wojciszke.

Wpływowi praktycy dzielą się swoim doświadczeniem

Kadra dydaktyczna naszej uczelni to prawie 1000 wykładowców, z których znaczną część stanowią doświadczeni praktycy. Zajęcia prowadzą m.in.: prof. Lech Gardocki – były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (w latach 1996-2011), dr Ryszard Czerniawski – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Martyna Nowak – psycholog sportu pracująca z reprezentacją Polski kobiet w piłce ręcznej, Lidewij Edelkoort – światowej sławy trend forecaster, prof. Rafał Ohme – ekspert w dziedzinie psychologii, komunikacji i badań nad mózgiem, dr Marcin Zaborski – dziennikarz Polskiego Radia Trójka, Jarosław Kuźniar – dziennikarz TVN, prof. Marek Chmaj, radca prawny, kancelaria Chmaj i Wspólnicy, oraz dr Bogdan Lach – psycholog śledczy.

Nasi eksperci kształtują opinię publiczną

Ponad 25 razy dziennie eksperci z Uniwersytetu SWPS komentują wydarzenia w największych mediach, takich jak: Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Newsweek, Polityka, TVP, TVN24, Polsat, Polsat News, TOK FM, Polskie Radio Program 1, 3 i 4, Onet.pl, Wirtualna Polska czy Natemat.pl.

Uprawnienia doktorskie
Uprawnienia habilitacyjne

Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy szkoła wyższa staje się uniwersytetem?

Status uniwersytetu otrzymują uczelnie o najwyższej randze. To świadectwo znakomitej jakości prowadzonych studiów oraz osiągnięć naukowych na światowym poziomie.

Szkoła wyższa może ubiegać się o zmianę nazwy uczelni na uniwersytet w momencie posiadania sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w co najmniej czterech dyscyplinach. Uprawnienia nadawane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych uzyskują wyłącznie najlepsze uczelnie prowadzące działalność naukowo-badawczą na najwyższym poziomie.

2. Co odróżnia Uniwersytet SWPS od innych uniwersytetów?

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięczamy połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Potrzeby i zainteresowania studentów wyznaczają kierunek naszych działań.

Oferujemy praktyczne programy studiów dostosowane do wymagań zmiennego rynku pracy. Innowacyjne metody kształcenia oraz partnerskie relacje studentów i naukowców pozwalają nam wspólnie odkrywać wiedzę. Pracujemy w multidyscyplinarnych zespołach i realizujemy nowatorskie projekty. Nasze studia rozwijają niezależność myśli i nawyk nieustannego doskonalenia się.

3. Jak brzmi nowa nazwa uczelni?

Oficjalna nazwa uczelni brzmi SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w skrócie Uniwersytet SWPS. 

Posiadanie sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora umożliwia zmianę nazwy na uniwersytet przymiotnikowy określający profil danej uczelni – Uniwersytet SWPS prowadzi interdyscyplinarne studia i zaawansowane badania w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i prawnych. 

4. Czy Uniwersytet SWPS ma status uczelni publicznej?

Uniwersytet SWPS jest nadal uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 95.

5. Czy zmiana w uniwersytet wpłynie na ofertę uczelni i tok nauki?

Uczelnia stale dostosowuje ofertę dydaktyczną do potrzeb rynku. Jednakże profil studiów prowadzonych przez Uniwersytet SWPS pozostanie ten sam. Zmiana statusu nie pociągnie za sobą przekształcenia nazw kierunków, ani żadnych zmian w sposobie przeprowadzania zaliczeń oraz w systemie składania prac dyplomowych.

6. Czy wzrosną koszty nauki?

Zasady odpłatności za studia nie ulegną zmianie. Nowy status uczelni nie wpłynie na podwyższenie kosztów studiowania.

7. Czy zasady przyznawania stypendiów ulegną zmianie?

Zasady przyznawania stypendiów pozostaną takie same. Dla najzdolniejszych kandydatów uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające koszty czesnego, takie jak „Mistrzowski start”, „Językiada” czy „Głowa się rusza”. Studenci mogą korzystać z bogatej oferty stypendiów naukowych, pomocowych i specjalnych. Z kolei osoby prowadzące badania naukowe mogą liczyć na wsparcie opiekunów naukowych przy ubieganiu się o granty przyznawane przez MNiSW.

8. Dlaczego warto studiować na Uniwersytecie SWPS?

Badania pokazują, że nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, a SWPS należy do grona uczelni najbardziej cenionych przez pracodawców. Osoby, które ukończyły studia na naszej uczelni mają szerokie spektrum zawodów do wyboru. Dyplom uniwersytetu dodatkowo podnosi ich konkurencyjność rynkową.

Z ostatnich badań losów zawodowych wynika, że 70% absolwentów wykonuje pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów, a 85% jest zadowolonych ze swojego życia zawodowego. Pracują najczęściej w takich branżach jak szkolenia i edukacja, służba zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, reklama, PR oraz badania i rozwój.

 

 

 

 

Społeczność akademicka SWPS
Projekty badawcze w SWPS

Studia jednolite magisterskieStudia pierwszego stopniaStudia drugiego stopniaStudia trzeciego stopniaStudia podyplomowe

 • Powstanie SWPS

  Trzej profesorowie z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk – Andrzej Eliasz, Zbigniew Pietrasiński oraz Janusz Reykowski – zakładają nową uczelnię.

  Rusza pierwszy kierunek studiów – psychologia społeczna.
  Studia rozpoczyna ponad 500 osób.

  W tym czasie na świecie:

  » uruchomiono portal internetowy onet.pl,
  » komputer Deep Blue wygrał pierwszą partię w szachowym pojedynku z mistrzem świata Garrim Kasparowem,
  » Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla,
  » urodziła się owca Dolly – pierwszy sklonowany ssak.

 • Ruszają pierwsze studia podyplomowe

  Uczelnia prowadzi nabór na studia podyplomowe z negocjacji i mediacji, doskonalenia umiejętności kierowniczych oraz metod badania rynku i obsługi klienta.

  Powstaje pierwsza książka studentów SWPS – „Studenci o własnym rozwoju” – napisana pod opieką prof. Zbigniewa Pietrasińskiego.
  W SWPS studiuje ponad 1000 studentów.

  W tym czasie w Polsce:

  » uchwalono Konstytucję RP,
  » stacja TVN rozpoczęła nadawanie.

 • Powstaje Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej

  Działalność rozpoczyna pierwsze centrum naukowo-badawcze – Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej – w którym prowadzone są badania nad automatycznym przetwarzaniem informacji społecznych i modyfikacją postaw. Dyrektorem jednostki zostaje prof. Grzegorz Sędek.

  Rozpoczyna działalność Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS.
  W SWPS studiuje ponad 3 tysiące studentów.

  W tym czasie na świecie:

  » wprowadzono podział administracyjny Polski na 16 województw,
  » Polska została przyjęta do NATO,
  » odbyła się premiera filmu Matrix.
 • Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia

  Po czterech latach działalności Szkoła uzyskuje Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia – świadectwo Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej powołanej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. SWPS jest pierwszą uczelnią niepaństwową, która poddaje się ocenie UKA.

  Zostają uruchomione nowe kierunki studiów – socjologia i kulturoznawstwo.
  Założyciele postanawiają rozwijać Uczelnię w kierunku uniwersyteckim.

  W tym czasie na świecie:

  » Sejm przyjął ustawę powołującą urząd Rzecznika Praw Dziecka,
  » powstał pierwszy polski komunikator internetowy – Gadu-Gadu,
  » powstał Instytut Adama Mickiewicza,
  » Andrzej Wajda otrzymał Oscara za całokształt twórczości.

 • Powstaje nowoczesny kampus SWPS o powierzchni 23 tys. m²

  Nowa siedziba SWPS mieści się w biurowcu i halach fabrycznych dawnych Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej na warszawskiej Pradze przy ul. Chodakowskiej. Na nowoczesny kampus składają się m.in. skomputeryzowana i bogata w zbiory biblioteka, aule, sale wykładowe, pracownie komputerowe oraz laboratoria badawcze wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę.

  W wyniku rozwoju SWPS dzieli się na dwa wydziały - Wydział Psychologii i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
  Pierwsi absolwenci odbierają dyplomy magisterskie.

  W tym czasie na świecie:

  » pierwszy raz wręczono Nagrody Naukowe „Polityki”,
  » odbyła się światowa premiera iPoda,
  » powstał Microsoft Windows XP.


 • Wydział Zamiejscowy w Sopocie

  W Sopocie powstaje pierwszy Wydział Zamiejscowy SWPS. Funkcję dziekana obejmuje prof. Alina Kolańczyk.

  SWPS uzyskuje pierwsze uprawnienia doktorskie z psychologii.
  Ruszają studia doktoranckie.
  Uczelnia uruchamia Wydawnictwo SWPS Academica.
  Powstaje centrum terapeutyczne (dziś Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS).

  W tym czasie na świecie:

  » powstała strefa euro – w większości krajów Unii Europejskiej zostaje wprowadzona waluta EURO,
  » Daniel Kahneman otrzymał nagrodę Nobla za zastosowanie narzędzi z psychologii w badaniach ekonomicznych,
  » powstała Polska Biblioteka Internetowa.

 • Powstaje Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej w SWPS

  Dyrektorem Centrum zostaje prof. Krzysztof Gawlikowski, który pełni tę funkcję do dziś.

  SWPS uruchamia pierwsze w Polsce 5-letnie studia psychologiczne po angielsku.
  Uczelnia zostaje członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
  Pierwsze nadanie stopnia doktora w SWPS.

  W tym czasie na świecie:

  » Chiny jako trzecie państwo w historii samodzielnie wysłały człowieka w kosmos.


 • Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

  We Wrocławiu powstaje drugi Wydział Zamiejscowy SWPS, którego pierwszym Dziekanem zostaje prof. Dariusz Doliński. WZ SWPS we Wrocławiu to obecnie najlepszy wydział nauk społecznych w Polsce (ocena MNiSW A+).

  Pozytywna ocena PKA dla studiów socjologicznych.
  Powstaje Centrum Skandynawistyczne.
  SWPS zostaje członkiem European University Association.

  W tym czasie na świecie:

  » powstał serwis społecznościowy Facebook,
  » Polska została przyjęta do Unii Europejskiej,
  » pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce,
  » NASA: łazik Opportunity wylądował na Marsie.

 • Pierwsze uprawnienia habilitacyjne

  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi Psychologii uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.

  Najwyższa ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla psychologii.

  W tym czasie na świecie:

  » uruchomiono serwis internetowy YouTube,
  » premierowe wydanie programu Szkło kontaktowe i magazynu Dzień Dobry TVN,
  » uchwalono ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Powstanie Wydziału Filologicznego

  Wydział Filologiczny zostaje wydzielony z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. W skład Wydziału wchodzą Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Skandynawskiej, Centrum Bliskowschodnie oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej. Funkcję dziekana obejmuje prof. Janusz Danecki.

  Już ponad 1000 absolwentów ukończyło studia w SWPS.

  W tym czasie na świecie:

  » populacja świata osiągnęła 6,5 mld osób,
  » w Kuwejcie kobiety po raz pierwszy mogły wziąć udział w wyborach parlamentarnych,
  » serwis internetowy YouTube został kupiony przez Google za 1,65 mld dolarów,
  » angielska wersja Wikipedii osiągnęła 1 mln haseł.

 • Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie kulturoznawstwo

  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Tym samym SWPS staje się jedyną uczelnią niepubliczną, która posiada uprawnienia doktorskie na dwóch wydziałach oraz uprawnienia habilitacyjne.

  Pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla socjologii i kulturoznawstwa.

  W tym czasie na świecie:

  » odbyła się światowa premiera iPhone'a,
  » powstał serwis Google Translate,
  » Polska przystąpiła do strefy Schengen.

 • Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie socjologia

  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.
  Jest to już trzecie tego typu wyróżnienie dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

  Powstają nowe centra naukowo-badawcze, m.in. Centrum Studiów nad Demokracją, Centrum Literatury i Języka Polskiego, Centrum Badań Porównawczych nad Literaturą i Sztuką.
  Ponad 1700 absolwentów ukończyło SWPS.

  W tym czasie na świecie:

  » bezzałogowy lądownik Phoenix wylądował na Marsie,
  » w szwedzkim Lund naukowcy po raz pierwszy sfilmowali poruszający się elektron,
  » w ośrodku CERN pod Genewą ruszył Wielki Zderzacz Hadronów.

 • Powstanie Wydziału Prawa

  W związku z decyzją o rozszerzeniu oferty o kierunek prawo Senat uczelni przegłosowuje uchwałę o utworzeniu Wydziału Prawa, którego dziekanem zostaje prof. Teresa Gardocka.

  SWPS znajduje się w ścisłej czołówce uczelni niepublicznych w Ranking szkół wyższych Perspektyw i tę pozycję utrzymuje nieprzerwanie do dziś.
  W uczelni studiuje ponad 11 tys. studentów.

  W tym czasie na świecie:

  » ukazał się pierwszy numer Dziennika Gazeta Prawna,
  » Jerzy Buzek został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
  » uruchomiono Światową Bibliotekę Cyfrową.


 • Nowe Wydziały Zamiejscowe w Poznaniu i Katowicach

  SWPS otwiera nowe wydziały zamiejscowe. W Katowicach funkcję dziekana obejmuje prof. Katarzyna Popiołek, a w Poznaniu prof. Janusz Romul.

  Ocena parametryczna – sukces wydziałów SWPS

  SWPS Wrocław osiąga najwyższą ocenę parametryczną spośród wszystkich wydziałów w Polsce. Pierwszą kategorię otrzymują również: Wydział Psychologii w Warszawie i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

  W uczelni studiuje 200 studentów zagranicznych.

  W tym czasie na świecie:

  » w San Francisco został zaprezentowany iPad,
  » Centrum Nauki Kopernik otworzyło pierwszy moduł budynku wraz z pięcioma galeriami.


 • Profesor Zimbardo doktorem honoris causa SWPS

  Senat uczelni nadaje tytuł doktora honoris causa SWPS profesorowi Philipowi Zimbardo za wybitny wkład w rozwój psychologii, a także za promowanie międzynarodowej współpracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z SWPS.

  Naukowcy SWPS otrzymują prestiżowe wyróżnienie

  Wśród uhonorowanych w programie MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znaleźli się wykładowcy SWPS: prof. Leszek Koczanowicz, prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Grzegorz Sędek oraz prof. Bogdan Wojciszke.

  Pięcioro studentów SWPS nagrodzonych stypendium MNiSW.

  W tym czasie na świecie:

  » odbył się Narodowy Spis Powszechny,
  » rozpoczęła się Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

 • Uprawnienia doktorskie w dyscyplinie prawo

  Wydział Prawa uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

  Programy studiów SWPS dostają nagrodę MNiSW

  Programy wzornictwa w Poznaniu oraz psychologii w Sopocie otrzymują nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wydziały dostają 1 mln zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej.

  Wydział Prawa SWPS wśród najlepszych wg rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.
  Studentki SWPS laureatkami Studenckiego Nobla 2012 i konkursu „Diamentowy grant”.
  SWPS najlepszą niepubliczną uczelnią w rankingu pozyskiwania grantów Narodowego Centrum Nauki.

  W tym czasie na świecie:

  » Łazik Curiosity wylądował na Marsie,
  » odkryto nową cząstkę elementarną – bozon Higgsa.

 • Prestiżowa kategoria A+ dla wrocławskiego wydziału SWPS

  W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymuje prestiżową kategorię „A+” z największą liczbą punktów w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Kategorią „A+” wyróżniono niespełna 4% wszystkich instytucji poddanych ocenie.

  Profesor Cialdini doktorem honoris causa SWPS.
  Doktorantka SWPS laureatką konkursu Nagród Naukowych „Polityki”.
  Prawo wśród najlepszych programów kształcenia wyróżnionych przez MNiSW.
  Stypendium START dla młodych naukowców z SWPS.
  Studenci School of Form gwiazdami CNN.

  W tym czasie na świecie:

  » Unia Europejska rozszerzyła się o Chorwację,
  » urodziło się Royal Baby,
  » w okolicach Czelabińska spadł deszcz meteorytów,
  » pierwszy polski satelita naukowy Lem wyruszył w kosmos.

 • Kulturoznawstwo w SWPS otrzymuje ocenę wyróżniającą PKA

  Studia kulturoznawcze prowadzone na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii SWPS otrzymują ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To pierwsza tak wysoka ocena dla studiów kulturoznawczych w historii działalności Komisji.

  SWPS włącza się obchody 25-lecia odzyskania wolności.
  Debata „Polska demokracja – bilans ćwierćwiecza”, pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dotyczy wyników Demokratycznego Audytu Polski - projektu pod kierownictwem dr. hab. Radosława Markowskiego, prof. SWPS, Dyrektora Centrum Studiów nad Demokracją.

  W tym czasie na świecie:

  » polskojęzyczna Wikipedia osiągnęła milion artykułów,
  » Sonda Voyager 1 weszła w przestrzeń międzygwiezdną, której ludzkość jeszcze nigdy nie osiągnęła,
  » drugi polski satelita Heweliusz znalazł się w kosmosie.

 • SWPS staje się Uniwersytetem

  SWPS otrzymuje szóste uprawnienie doktorskie w dyscyplinie literaturoznawstwo. Tym samym uzyskuje prawo do używania nazwy uniwersytetu przymiotnikowego.

  Dziś Uniwersytet SWPS to:

  » kampusy w pięciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach,
  » blisko 90 specjalizacji i specjalności na kilkunastu kierunkach studiów,
  » ponad 15 tys. studentów,
  » wybitna kadra: 75 profesorów, 59 doktorów habilitowanych, 183 doktorów (na pierwszym etacie,)
  » wypromowanych 153 doktorów i 37 doktorów habilitowanych,
  » 6 uprawnień doktorskich i 3 uprawnienia habilitacyjne,
  » 348 projektów naukowych realizowanych w 2014 r. na kwotę 30 mln zł,
  » 13 projektów europejskich ze środków EFS ramach POKL na kwotę 23 mln zł.

+ -